4. októbra 2022

Predseda Národnej rady SR (NR SR)