2. októbra 2022

Minister školstva vedy výskumu a športu SR