5. októbra 2022

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne