4. októbra 2022

Hlavní odborníci MZ SR

Zástupcovia rezortu zdravotníctva začali sériu jesenných návštev centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) vo vybraných regiónoch. Zbierajú pripomienky...